Excel Hakkında Herşey

CSV Dosyası Yaratma (Detaylı)

Varsayılan olarak CSV dosyalarında değerler arasında virgül atanır. Aşağıdaki komutla değerler arasında istediğimiz ifadeyi atayabiliyoruz (Örneğin: noktalı virgül )

Data bütünlüğü için önce satırlar tespit edilir. Sonra satır içinde hücreler tespit edilerek işlem yapılır.

Proje komutları:

Sub Datayi_dosyaya_aktarma()

Dim DosyaAdi As String
Dim Aralik As Range
Dim Satir As Range
Dim Hucre As Range
Dim Deger As Variant

DosyaAdi = ThisWorkbook.Path & "\Deneme.csv"

Open DosyaAdi For Output As #1

'her satırda döngü yapabilmek için tüm aralığı satırlar olarak ayarlayın. Bu şekilde satırlar koleksiyonu yaratılmış olacaktır.
Set Aralik = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion.Rows

For Each Satir In Aralik 'aralıktaki her satır için döngü

  For Each Hucre In Satir.Cells 'satırdaki her hücre için döngü
    Deger = Deger & Hucre.Value & ";" 'her hücreyi noktali virgül ile değişkene ekliyoruz
  Next Hucre
  
  Deger = Left(Deger, Len(Deger) - 1) 'en sondaki noktalı virgülü siliyoruz
  Print #1, Deger
  Deger = ""
  
Next Satir

Close #1

MsgBox "Metin dosyanız bu çalışma kitabı ile aynı dizinde oluşturuldu.", vbInformation, "İşlem tamamlandı!"

End Sub

Not: .csv yerine .txt yazarsanız metin dosyası oluşmuş olur.

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...