Excel Hakkında Herşey

En kullanışlı VBA İfadeleri - Kod Yürütme

Kod Yürütme

Açıklama

Call

Başka bir prosedüre gider

Do Until - Loop

Bir koşul doğru olana kadar talimatlar arasında döngü yapar

Do While - Loop

Bir koşul doğruyken talimatlar arasında döngü yapar

Exit Do

Do-Loop döngüsünden çıkar

Exit For

For-Next döngüsünden çıkar

Exit Sub

Alt programdan çıkar

For - Each - Next

Bir koleksiyon boyunca döngü yapar

For - Next

Talimatlar arasında belirli sayıda döngü yapar

GoTo

Kodda belirli bir yere atlar

If - Then - Else

Koşulları kontrol eder

On Error

Bir hata oluşma durumu için özel talimatlar verilir

Resume

Kod yürütmeyi sürdürür
Select Case - 
End Select
Koşulları kontrol eder

While - Wend

Bir koşul doğru olduğu sürece yönergeler arasında döngüler yapar (uyumluluk amacı için dahil edilmiştir)

 

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...