Excel Hakkında Herşey

En Kullanışlı Aralık Yöntemleri


Kod

Açıklama

Copy

Bu yöntemin argümanı olarak sadece yapıştırma hedefi vardır. Bu, yalnızca bir kod satırına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

PasteSpecial

Excel'in Özel Yapıştır seçeneklerinin kullanımına izin verir. Birden fazla seçenek kullanmak için kod satırını yeni seçenekle tekrarlayın.

Clear

Belirli bir aralıktaki içeriği ve hücre biçimlendirmesini siler.

Delete

Hücreleri silin ve silinen aralığı doldurmak için hücreyi alanın etrafında kaydırın. Silme yöntemi, hücrelerin nasıl kaydırılacağını tanımlamak için bir bağımsız değişken kullanır. XLToLeft veya XLUp öğesini seçin.

SpecialCells

Belirtilen hücre türleriyle eşleşen bir aralık döndürür. Bu yöntemin 2 argümanı vardır. Eğer  aralıkta formül..vb hücre türü kullanılıyorsa, daha fazla ayrıntı tanımlamak için XlCellType (formül veya açıklama içeren hücreler gibi) ve isteğe bağlı bir bağımsız değişken gerekir.

Sort

Bir değer aralığını sıralar

PrintOut

Yazıcıdan çıktı almaya yarar. Ayrıca çalışma sayfası nesnesinin bir yöntemidir

Select

Makro kaydedici tarafından bir hücre seçmek için kullanılır, ancak VBA yazarken nesneleri seçmek gerekli değildir. Kod yürütme işlemi, seçmekten daha hızlıdır.Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...