Excel Hakkında Herşey

Çalışma Kitabındaki Tüm Yorumları Bulma

Aşağıdaki kodlarla bulunduğumuz çalışma kitabındaki tüm yorumları, yeni bir sayfaya, hücre adresi ve yazarıyla birlikte yazıyoruz.

Sub Tum_Yorumlar()

Dim sayfa As Worksheet
Dim yorum As Comment
Dim r As Long 'satırları sayma
Dim w As Byte 'sayfaları sayma

Application.ScreenUpdating = False

'Yeni sayfa yaratma
Set sayfa = Worksheets.Add
With sayfa
  'Başlık yazma
  .Cells(1, 1).Value = "Yorum"
  .Cells(1, 2).Value = "Adres"
  .Cells(1, 3).Value = "Yazar"
  'Çalışma kitabındaki her yorumun içeriğini A2'den başlayarak ayrı bir hücreye koyun.
  'Çalışma sayfası adı ve yorumun bulunduğu hücre adresini B2'den başlayarak ayrı bir hücreye koyun.
  'Yazarı C2'den başlayarak ayrı bir hücreye koyun.
  r = 2
  For w = 1 To Worksheets.Count
    For Each yorum In Worksheets(w).Comments
      .Cells(r, 1).Value = yorum.Text
      .Cells(r, 2).Value = Worksheets(w).Name & "! " & yorum.Parent.Address
      .Cells(r, 3).Value = yorum.Author
      r = r + 1
    Next yorum
  Next w
  .Columns.AutoFit
End With

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Çalışma Kitabındaki Tüm Yorumları Bulma

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...